Middagsymposium


9 februari 2023


Bildung.city | Amsterdam

Programma

12:30

Inloop met koffie of thee

13:00 Huub Pijnenburg

Opening door de middagleider Huub Pijnenburg

Dr. Huub Pijnenburg, Ontwikkelingspsycholoog-onderzoeker. Em. lector Jeugdzorg HAN/Praktikon

13:15 Liesbeth van Hoof

De orthopedagogische theorie van Kok - Het opvoedingsproces

Drs. Liesbeth van Hoof, Orthopedagoog-generalist, GZ-psycholoog, supervisor NVO Combinatie jeugdzorg

De jeugdwet van 2015 heeft onder meer als doel het verminderen van medicaliseren en normaliseren. Van daar uit is het een logische stap om bij jeugdhulpverlening de aandacht weer meer te gaan verleggen naar de opvoeding en wat daarin kan worden aangepast om ontwikkeling te stimuleren en (gedrags)problemen te verminderen. Ofwel, om ons te verdiepen in orthopedagogiek. Voormalig professor in de orthopedagogiek, J.F.W. Kok, heeft de relatie tussen gewone opvoeding en orthopedagogisch handelen uitgewerkt naar een duidelijk kader, dat handvatten biedt voor jeugdhulpverlening. Liesbeth van Hoof bespreekt zijn theorie en mogelijke toepassing daarvan aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zij put daarbij uit 40 jaar ervaring binnen de jeugdzorg.

14:15

Pauze

14:45 Peter van der Doef

Het CREA-model van orthopedagogische hulpvragen in de jeugdhulp

Dr. Peter van der Doef, gedragswetenschapper

Peter van der Doef bespreekt hoe het CREA-model is opgebouwd en hoe het model kan worden toegepast in de jeugdhulp. Jeugdhulp wordt door hem opgedeeld in twee fasen: een fase van herstel en een fase van groei. In de herstelfase hebben kinderen met een psychische ontregeling een specifieke vraag om orthopedagogisch hulp die passend is bij hun ontregeling. Kinderen met een autismespectrumstoornis vragen bijvoorbeeld om steun om tot variatie in hun leefwereld te komen en hebben daarbij relationele ruimte nodig, terwijl kinderen met ADHD juist structuur vragen en affectieve steun. In de groeifase verdwijnt het onderscheid tussen de diverse vormen van psychische ontregeling en hebben alle kinderen behoefte om zich te profileren en vragen daarbij affectieve steun. Deze processen worden toegelicht met de nodige praktijkvoorbeelden.

15:45

Vragen en zaaldiscussie

16:15

Nazit en borrel